[ONLINE] MODEL PRO

GIỚI THIỆU KHÓA HỌC

Bạn sẽ học được những gì?

 • Nắm bắt các công cụ, phương pháp model pro
 • Nắm bắt phương pháp tương tác xuất file từ phần mềm 3dsmax sang các phần mềm bổ trợ
 • Hiểu rõ bản chất, các mẹo model, các thế mạnh của từng phần mềm
 • Có khả năng phân tích, chia nhỏ model gán với thế mạnh từng phần mềm
 • Nắm bắt phương pháp kết hợp các phần mềm để tạo ra được model cuối cùng

Khóa học có gì dành cho bạn

 • Bộ công cụ dựng hình cùng 3DSMAX quy trình làm việc
 • Bộ công cụ model vải vóc với phần mềm Marverlous Designer
 • Bộ công cụ làm texture với Photoshop, xử lí map với subtance painter
 • Các nguyên tắc và phương pháp biến đổi vật thể cơ bản thành mọi vật thể bạn muốn
 • Khả năng phân tích khối, lên khối nhanh
 • Bộ tài nguyên phong phú và cách tìm kiếm tài nguyên cho dự án
 • Các mẹo dựng hình nhanh

Nội dung bài học:

12 Lessons

PHẦN 1: MODEL HARD SURFACE

Buổi 1: Turbo Smooth59:42
Bài tập về nhà buổi 1
Buổi 2: Hoa văn59:51
Bài tập về nhà buổi 2
Buổi 3: Model ghế trứng1:10:49
Bài tập về nhà buổi 3
Buổi 4: Model sofa cổ điển2:26:22
Bài tập về nhà buổi 4

PHẦN 2: MARVERLOUS DESIGNER

PHẦN 3: UNWRAP MODEL

PHẦN 4: MÂY TRE ĐAN

PHẦN 5: TỔNG HỢP

0

30-Days Money-Back Guarantee

 • Được tặng bộ thư viện trị giá 10tr
 • Được giảng viên support 1/1 - 24/7
 • Được update kiến thức thường xuyên thông qua bộ video đưa thẳng vào trong khóa học
 • Được tiếp cận môi trường nhiều kiến trúc sư và nhà thiết kế. Hỗ trợ công tác làm nghề
 • Được gia nhập cộng đồng của APA, hưởng các tài nguyên, kiến thức chia sẻ, tuyển dụng…

Tags

Want to receive push notifications for all major on-site activities?