[ONLINE] MODEL PRO

  Tôi sẽ học gì?

  • Nắm bắt các công cụ, phương pháp model pro
  • Nắm bắt phương pháp tương tác xuất file từ phần mềm 3dsmax sang các phần mềm bổ trợ
  • Hiểu rõ bản chất, các mẹo model, các thế mạnh của từng phần mềm
  • Có khả năng phân tích, chia nhỏ model gán với thế mạnh từng phần mềm
  • Nắm bắt phương pháp kết hợp các phần mềm để tạo ra được model cuối cùng

  Danh sách bài học

  12 Bài Học

  PHẦN 1: MODEL HARD SURFACE

  Buổi 1: Turbo Smooth59:42
  Bài tập về nhà buổi 1
  Buổi 2: Hoa văn59:51
  Bài tập về nhà buổi 2
  Buổi 3: Model ghế trứng1:10:49
  Bài tập về nhà buổi 3
  Buổi 4: Model sofa cổ điển2:26:22
  Bài tập về nhà buổi 4

  PHẦN 2: MARVERLOUS DESIGNER

  PHẦN 3: UNWRAP MODEL

  PHẦN 4: MÂY TRE ĐAN

  PHẦN 5: TỔNG HỢP

  2,070,000

  Tài liệu bao gồm

  • Được tặng bộ thư viện trị giá 10tr
  • Được giảng viên support 1/1 - 24/7
  • Được update kiến thức thường xuyên thông qua bộ video đưa thẳng vào trong khóa học
  • Được tiếp cận môi trường nhiều kiến trúc sư và nhà thiết kế. Hỗ trợ công tác làm nghề
  • Được gia nhập cộng đồng của APA, hưởng các tài nguyên, kiến thức chia sẻ, tuyển dụng…

  Yêu cầu

  • Bộ công cụ dựng hình cùng 3DSMAX quy trình làm việc
  • Bộ công cụ model vải vóc với phần mềm Marverlous Designer
  • Bộ công cụ làm texture với Photoshop, xử lí map với subtance painter
  • Các nguyên tắc và phương pháp biến đổi vật thể cơ bản thành mọi vật thể bạn muốn
  • Khả năng phân tích khối, lên khối nhanh
  • Bộ tài nguyên phong phú và cách tìm kiếm tài nguyên cho dự án
  • Các mẹo dựng hình nhanh

  Want to receive push notifications for all major on-site activities?