[ONLINE] KỸ NĂNG THỂ HIỆN ĐỒ ÁN SIÊU TỐC

GIỚI THIỆU KHÓA HỌC

Bạn sẽ học được những gì?

 • Các mẹo, kỹ năng thể hiện đồ án siêu nhanh bằng Cad, SU, Enscape, PTS
 • Cách sử dụng bộ thư viện hiệu quả nhất
 • Tư duy thể hiện đồ án

Khóa học có gì dành cho bạn?

 • Tặng bộ thư viện Photoshop khổng lồ, siêu xịn hỗ trợ thể hiện đồ án
 • Cách phân tích khu đất, phân tích hiện trạng nhanh bằng Photoshop
 • Cách xuất file Cad sang Photoshop để trình bày Mặt bằng, Mặt đứng, Mặt cắt
 • Cách sử dụng Sketchup thể hiện phối cảnh, mặt đứng, mặt cắt
 • Render siêu tốc bằng Enscape
 • Cách kết hợp Sketchup + Photoshop để trình bày Diagram
 • Hậu kỳ, chỉnh sửa ảnh Render phối cảnh siêu nhanh bằng Photoshop
 • Hướng dẫn dàn trang, trình bày đồ án hoàn thiện

Nội dung khóa học

9 Lessons

BUỔI 1: GIỚI THIỆU VỀ KHÓA HỌC

Nội dung bài học00:28:24

BUỔI 2: ĐỊNH HƯỚNG – LỰA CHỌN BỐ CỤC ĐỒ ÁN

BUỔI 3: PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH KHU ĐẤT, PHÂN TÍCH HIỆN TRẠNG NHANH BẰNG PHOTOSHOP

BUỔI 4: PHƯƠNG PHÁP XUẤT FILE CAD SANG PHOTOSHOP ĐỂ TRÌNH BÀY MẶT BẰNG, MẶT ĐỨNG, MẶT CẮT

BUỔI 5: PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG SKETCHUP THỂ HIỆN PHỐI CẢNH, MẶT ĐỨNG, MẶT CẮT

BUỔI 6: RENDER SIÊU TỐC BẰNG ENSCAPE

BUỔI 7: PHƯƠNG PHÁP KẾT HỢP SKETCHUP + PHOTOSHOP ĐỂ TRÌNH BÀY DIAGRAM

BUỔI 8: HẬU KỲ, CHỈNH SỬA RENDER PHỐI CẢNH SIÊU NHANH BẰNG PHOTOSHOP

BUỔI 9: HƯỚNG DẪN DÀN TRANG, TRÌNH BÀY ĐỒ ÁN HOÀN THIỆN

1,500,000

30-Days Money-Back Guarantee

  Want to receive push notifications for all major on-site activities?