[ONLINE 1-1] KHÓA HỌC AI STABLE DIFFUSION

About Course

What Will I Learn?

  Topics for this course

  9 Lessons

  BUỔI 1: MỞ ĐẦU

  Nội dung bài học00:32:44

  BUỔI 2: CÁCH SÁNG TÁC VÀ KIỂM SOÁT PROMT NÂNG CAO

  BUỔI 3: SÁNG TÁC PHƯƠNG ÁN DỰA TRÊN ẢNH PHÁC THẢO

  BUỔI 4: KẾT HỢP PROMT & LORA ĐỂ PHÁT TRIỂN PHƯƠNG ÁN

  BUỔI 5: CÁC CHỨC NĂNG NÂNG CAO THƯỜNG DÙNG

  BUỔI 6: ỨNG DỤNG CONTROLNET NÂNG CAO VÀO TRONG THIẾT KẾ

  BUỔI 7: ỨNG DỤNG AI TRONG TRIỂN KHAI ĐỒ ÁN SINH VIÊN

  BUỔI 8: ỨNG DỤNG AI TRONG VIỆC TẠO HÌNH ẢNH THAM KHẢO, MARKETING

  BUỔI 9: ỨNG DỤNG AI TRONG THIẾT KẾ QUY HOẠCH + CẢNH QUAN

  About the instructors

  4.25 (4 ratings)

  61 Courses

  1314 students

  2,900,000

  30-Days Money-Back Guarantee

  Material Includes

   Requirements

    Tags

    Want to receive push notifications for all major on-site activities?